علت زندگی انصراف خانواده خانواده زندگی مشترک

علت: زندگی انصراف خانواده خانواده زندگی مشترک دوران نامزدی یادآوری خاطرات طلاق

جستجو جهت یافتن مفقودان رانش زمین در کالیفرنیا

با کشف شدن دو جسد دیگر، تعداد قربانیان سیل در جنوب کالیفرنیا به ۱۹ نفر رسید این در حالی است که امدادگران تلاش می کنند سایر مفقودان این رخداد طبیعی را بیابند..

ادامه مطلب