علت زندگی انصراف خانواده خانواده زندگی مشترک

علت: زندگی انصراف خانواده خانواده زندگی مشترک دوران نامزدی یادآوری خاطرات طلاق

یادآوری خاطرات دوران نامزدی زندگی یکسان را شیرین می‌کند

یاد خاطرات دوران نامزدی و روزهای ابتدای زندگی یکسان یکی از شیوه‌های زوج درمانی جهت پیشگیری از طلاق هست. وجیهه مشهدی نبی روانشناس خانواده ..

ادامه مطلب