علت زندگی انصراف خانواده خانواده زندگی مشترک

علت: زندگی انصراف خانواده خانواده زندگی مشترک دوران نامزدی یادآوری خاطرات طلاق

گت بلاگز اخبار اجتماعی واکنش‌تند مولاوردی به اتهام‌های فاطمه آلیا راجع به دادن‌اطلاعات زنان‌مطلقه ایرانی به صندوق جمعیت ملل متحد

الان کلیپی تحت عنوان افشاگری تکان دهنده!!! (بخوانید دروغ شاخدار) فاطمه آلیا که به وسیله قرارگاه سایبری عمار بازنشر می شود به دستم رسید.

واکنش‌تند مولاوردی به اتهام‌های فاطمه آلیا راجع به دادن‌اطلاعات زنان‌مطلقه ایرانی به صندوق جمعیت ملل متحد

واکنش تند مولاوردی به اتهام های فاطمه آلیا راجع به دادن اطلاعات زنان مطلقه ایرانی به صندوق جمعیت ملل متحد

عبارات مهم : جمعیت

شهیندخت مولاوردی در کانال تلگرامی اش در تصویر العمل به سخنان اخیر فاطمه آلیا نوشت:

الان کلیپی تحت عنوان افشاگری تکان دهنده!!! (بخوانید دروغ شاخدار) فاطمه آلیا که به وسیله قرارگاه سایبری عمار بازنشر می شود به دستم رسید.

واکنش‌تند مولاوردی به اتهام‌های فاطمه آلیا راجع به دادن‌اطلاعات زنان‌مطلقه ایرانی به صندوق جمعیت ملل متحد

در این ویدئو که ثانیه هایی از آن مزین به شعار دولت کار و کرامت! است ایشان با دروغ پردازی و وارونه نمایی محض اتهامی را به معاونت امور #زنان و خانواده ریاست جمهوری وارد می کند که به یقین قابل پیگرد قضایی بوده و این معاونت تا ارائه مستندات و مدارک و دلایل محکمه پسند جهت اثبات این ادعای واهی از پا نخواهد نشست.

شنیده بودیم هر چه به وقت اجرای انتخابات نزدیک تر می شویم آتش حمله و تخریب علیه اعضای دولت و همکاران و همراهان رییس جمهور شدت خواهد گرفت، ولی در باورمان نمی گنجید که این مدعیان پایبندی به ارزش ها چنین بی محابا به دین و ایمان خود چوب حراج بزنند! آبرو و حیثیت مومنان که در آموزه های دینی ما از خون مومن هم بالاتر است جای خود دارد.

الان کلیپی تحت عنوان افشاگری تکان دهنده!!! (بخوانید دروغ شاخدار) فاطمه آلیا که به وسیله قرارگاه سایبری عمار بازنشر می شود به دستم رسید.

اگر برادران بازنشر کننده این گفتگو مدعی هستند که در جریان این اقدام معاونت در آن وقت بوده اند که باید کلاهشان را بالاتر گذاشته و بر شرف و غیرتشان درود فرستاد که تاکنون دم برنیاورده اند! و گرنه با چه مجوز اخلاقی و شرعی به خودشان اجازه می دهند منشتر شدن این یاوه گویی ها که زاییده ذهن های متوهم و مالیخولیایی است جامعه را در معرض ناامنی روانی قرار دهند؟واقعا در این اتاق فکرهایی که با هزینه های گزاف تشکیل شده است چه می گذرد؟ اگر ماحصل فکرهایشان این سناریوها باشد، باید گفت بیش از آنکه شعور مخاطب را نشانه رفته باشد، از شیرینی عقل هایشان پرده برمی دارد!!!

در آخر ضمن محفوظ دانستن حق پیگیری حقوقی و قضایی جهت این معاونت، جهت تنویر افکار عمومی در آستانه تصمیم مهم و آینده ساز و انتخابی آگاهانه، جهت چندمین بار یادآور می شود که در قالب برنامه کاری یکسان (برونداد پنجم) در قالب پنجمین برنامه کشوری حتی یک سطر اطلاعات (چه برسد به اطلاعات زنان مطلقه ۲۰-۲۵سال که تاکنون در جایی تجمیع نشده است!) در اختیار دفتر صندوق جمعیت ملل متحد قرار نگرفته است و در صورت اصرار بر این اتهام اثبات آن طبق اصل “البینه علی المدعی”، با مدعیان دروغین است تا سیه روی شود هر که در او غش باشد….و جهت چندمین بار کلام مولایم را وام می گیرم و کسانی را که در این شرایط به کاسبی بازی با روح و روان مردم روی آورده اند خطاب قرار می دهم که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.

گیرم که با این ترفندها و فریبکاریها بر نتیجه #انتخابات تاثیر هم گذاشتید و چند سالی سوار بر توسن قدرت تاختید، آیا در اتاق های بی فکری تان مجالی جهت اندیشیدن به این حقیقت را هم می یابید که با بردن اخلاق به مسلخ منیت های خود چه به حال و روز این مرز و بوم می آورید؟به کجا چنین شتابان….

واکنش‌تند مولاوردی به اتهام‌های فاطمه آلیا راجع به دادن‌اطلاعات زنان‌مطلقه ایرانی به صندوق جمعیت ملل متحد

اخبار اجتماعی – خبر انلاین

الان کلیپی تحت عنوان افشاگری تکان دهنده!!! (بخوانید دروغ شاخدار) فاطمه آلیا که به وسیله قرارگاه سایبری عمار بازنشر می شود به دستم رسید.

واژه های کلیدی: جمعیت | صندوق | اطلاعات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs